تبلیغات ایران سبز براساس تحقیقات انجام شده، تبلیغات بطور عام و تبلیغات اینترنتی در دوران کنونی بطورخاص، نقش تعیین کننده‌ای در موفقیت یا شکست فعالیتهای اقتصادی بازی می‌کند. که سایتهای تخصصی در فضای مجازی ازجمله ابزار برجسته در این زمینه هستند و شرکت خزراوراسیا سعی دارد از این روش در موفقیت‌های شرکتهای عضو استفاده نماید.

تبلیغات ایران سبز

بازدید کنندگان از نمایشگاه ایران سبز، می‌توانند پس از آگاهی از تعرفه‌های ثبت نام، در صورت تمایل به مشارکت و عضویت در سایت اقدام نموده است. 

یا بدون عضویت، نسبت به درج تبلیغات طبق تعرفه تبلیغات اقدام کنند.

تعرفه تبلیغات:

همچنین مشارکت کنندگان در نمایشگاه نیز با ۵۰ درصد تخفیف تعرفه های تبلیغات امکان مناسبی برای تبلیغ خواهند داشت. 

درج تبلیغ در صفحه اول

برای هر باکس ماهیانه ۲۹۰ هزار تومان

درج تبلیغ در صفحه اول

برای هر باکس سالیانه ۲.۹۰۰ میلیون تومان

درج تبلیغ در صفحه تبلیغات

برای هر باکس ماهیانه ۲۹ هزار تومان

درج تبلیغ در صفحه تبلیغات

برای هر باکس سالیانه ۲۹۰ هزار تومان

تبلیغات ایران سبز

تبلیغات:

– برای تبلیغات ویژه و بیشتر از هر باکس و ترکیبی شامل صفحه‌ی اول سایت و قسمت تبلیغات و یا چند باکس تبلیغ هم‌زمان و شرایط خاص مورد درخواست تماس بگیرید.     

– تبلیغات بر اساس این تعرفه ها، صرفا در بخش فارسی سایت درج می شود و برای بخش انگلیسی با تعرفه های بین المللی صورت خواهد پذیرفت.

– برای مشارکت کنندگان در نمایشگاه ۵۰ درصد تخفیف تعرفه ها منظور خواهد شد.

– تبلیغ می بایستی با یکی از شاخه های کشاورزی مرتبط باشد.

– تبلیغ شامل درج لوگو و یا محصول/ محصولات است و در عین حال مخاطب را به صفحه ی شخصی مشارکت کننده در نمایشگاه حقیقی و نهایتا به شرکت مربوطه هدایت خواهد کرد.

–  عکسها و مطالب تبلیغاتی، پس از بررسی و موافقت مدیریت سایت، درج خواهد شد.

تبلیغات ایران سبز

شامل صفح

تبیلغات ایران سبز

تبیلغات ایران سبز

ه ی‌ اول سایت و قسمت تبلیغات و یا چند باکس تبیلغ هم‌‌‌‌‌‌‌‌‌زمان و شرایط خاص مورد