راهنمای ثبت نام:

برای ثبت نام در نمایشگاه مجازی ایران سبز راههای مختلفی وجود دارد.

ساده ترین آن ثبت نام با مراجعه به صفحه‌ی ثبت نام در سایت نمایشگاه مجازی ایران سبز است.

همچنین از طریق پیام به واتساپ شرکت، ارسال ایمیل و یا ارسال فکس می‌توانید درخواست ثبت نام را اعلام فرمایید تا فرمهای ثبت نام در دو بخش فارسی و انگلیسی برایتان ارسال شود.

پس از ثبت نام، اطلاعات شما در سایت درج خواهد شد.

پس از مشاهده‌ی اطلاعات و تایید موارد درج شده نسبت به صدور و ارسال پیش فاکتور طبق تعرفه ها اقدام و واریز وجه صورت می‌پذیرد.

راهنمای ثبت نام

در بخش ثبت نام گروه‌های کالایی که می‌توانند در نمایشگاه حضور پیدا کنند بصورت جزء به جزء آورده شده است.

از جمله گلخانه و صنایع وابسته، ماشین‌آلات و ابزار باغبانی، کود و سم، انواع گل و گیاه و سایر موارد مرتبط با شاخه های مختلف باغبانی و کشاورزی در این لیست ذکر شده است.

برای ثبت نام در نمایشگاه حقیقی به وبسایت شرکت خزراوراسیا مراجعه فرمایید.

برای ثبت نام در نمایشگاه مجازی ایران سبز راههای مختلفی وجود دارد.

ساده ترین آن ثبت نام با مراجعه به صفحه‌ی ثبت نام در سایت نمایشگاه مجازی ایران سبز است.

همچنین از طریق پیام به واتساپ شرکت، ارسال ایمیل و یا ارسال فکس می‌توانید درخواست ثبت نام را اعلام فرمایید تا

فرمهای ثبت نام در دو بخش فارسی و انگلیسی برایتان ارسال شود.

پس از ثبت نام، اطلاعات شما در سایت درج خواهد شد.

پس از مشاهده‌ی اطلاعات و تایید موارد درج شده نسبت به صدور و ارسال پیش فاکتور طبق تعرفه ها اقدام و واریز وجه

صورت می‌پذیرد.

در بخش ثبت نام گروه‌های کالایی که می‌توانند در نمایشگاه حضور پیدا کنند بصورت جزء به جزء آورده شده است.

از جمله گلخانه و صنایع وابسته، ماشین‌آلات و ابزار باغبانی، کود و سم، انواع گل و گیاه و سایر موارد مرتبط با شاخه های مختلف باغبانی و کشاورزی در این لیست ذکر شده است.

برای ثبت نام در نمایشگاه حقیقی به وبسایت شرکت خزراوراسیا مراجعه فرمایید.