سوالات متداول:

در خصوص برگزاری نمایشگاه مجازی ایران سبز و موارد مرتبط با آن سوالاتی می‌شود که در اینجا برخی از آنها درج می‌گردد.

س- هدف از برگزاری این نمایشگاه چیست؟

ج- در صفحه اصلی سایت نمایشگاه بین‌المللی ایران سبز، در این خصوص و تحت عنوان آنچه که ما می‌خواهیم به این سوال مهم پاسخ داده شده است.

نمایشگاه به مکانی گفته می شود که کالاها، خدمات، فن آوری، تکنیک های جدید، نوآوری ها و هنر ها برای معرفی و

آشنایی مردم به معرض تماشا قرار داده می شود. هر عملی که توسط تولیدکنندگان و فروشندگان برای معرفی کالاها

انجام و منجر به فروش کالاها و خدمات گردد نوعی نمایش است.

سوالات متداول:

س- چه شرکتها و یا اشخاص حقیقی می‌توانند در این نمایشگاه شرکت کنند؟

ج- کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که بصورت مستقیم یا غیر مستقیم با رشته های مختلف کشاورزی در ارتباط هستند.و

کالا یا خدماتی را می‌توانند عرضه کنند امکان حضور در این نمایشگاه را دارند.

س- فلسفه‌ حضور شرکتهای بیمه و یا حمل و نقل در این نمایشگاه چیست؟

ج- این گروه از شرکتها و یا سایر موارد مشابه در بخش ارائه خدمات به سایر شرکتهایی که بطور مستقیم با کشاورزی

مرتبط هستند می‌توانند با حضور در این نمایشگاه خود را به آنها و سایر بازدیدکنندگان معرفی نمایند،

و از این طریق ارتباط تجاری مناسبی ایجاد کنند.

س- در نمایشگاه حقیقی عمدتا چه شرکتهایی حضور دارند؟

ج- کلیه شرکتهای حوزه باغبانی و از جمله شرکتهایی که در زمینه‌ گلخانه و صنایع وابسته، ماشین‌آلات و ابزار باغبانی،

کود و سم، انواع گل و گیاه و سایر موارد مرتبط می‌ توانند در نمایشگاه حقیقی ایران سبز مشارکت کنند.

س- برای حضور و مشارکت در نمایشگاه حقیقی ایران سبز چگونه باید ثبت نام کرد؟

ج- برای ثبت نام در نمایشگاه حقیقی به وبسایت شرکت خزراوراسیا مراجعه فرمایید.