پیوندهای مفید:

به منظور ارائه خدمات مطلوب به مراجعه کنندگان سایت نمایشگاه ایران سبز و در جهت دستیابی به اطلاعات مورد نیاز آنان در زندگی شخصی و اداری، بخش پیوندهای مفید فراهم شده تا با کلیک روی لوگوی هر یک از ادارات و سازمانهای ذکر شده، مستقیما به وبسایت آنها دسترسی حاصل شود.

هم‌اکنون موارد زیر در بخش پیوندهای مفید قابل مشاهده می‌باشد:

– شرکت نمایشگاه های بین المللی ایران، بزرگترین مرکز نمایشگاهی کشور از لحاظ تعداد نمایشگاه است که اطلاع از تقویم سالانه آن برای فعالین اقتصادی ضروری می‌باشد.

سازمان توسعه تجارت، مجری تصمیمات وزارتخانه‌ی متبوع در زمینه‌ی فعالیتهای تجاری می‌باشد.

وزارت صنعت، معدن و تجارت، یکی از مراجع تعیین سیاستها راهبردهای اقتصادی و تجاری کشور می‌باشد.

وزارت جهاد کشاورزی، مرجع تصمیم ساز در بخش کشاورزی کشور.

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی، بزرگترین تشکل بخش خصوص در رابطه با فعالیتهای اقتصادی کشور می‌باشد.

وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، اطلاع از سیاستها و راهبرهای این وزارتخانه در خصوص فعالیتهای اقتصادی برون مرزی، مرجع معتبری می‌باشد.

وزارت امور اقتصاد و دارایی، هرگونه فعالیت اقتصادی براساس قوانین و دستورالعملهای (پیوندهای مفید) این وزارتخانه صورت می‌پذیرد.

اتاق تعاون ایران، یکی از مهمترین تشکلهای اقتصادی در بخش تعاون است.

تقویم نمایشگاه های خارجی، مرجع بین‌المللی تقویم نمایشگاههای جهان.

گمرک جمهوری اسلامی ایران، مرجع اطلاعات گمرکی کشور.

–  آب و هوای جهانی، مرجع اطلاعات لحظه‌ای از آب و هوای جهان

ساعت جهانی، مرجع معتبر ساعت کشورها و مناطق مختلف دنیا در هر لحظه.

مرکز تقویم دانشگاه تهران، مرجع معتبر تقویم کشور.

– تبدیل تاریخ خورشیدی-میلادی-قمری، جهت تبدیل تاریخ روز و یا سوابق تقویمی از این مرجع می‌توان استفاده کرد

پیوندهای مفید

پیوندهای مفید

شرکت نمایشگاه های بین المللی ایران

سازمان توسعه تجارت

وزارت صنعت، معدن و تجارت

وزارت جهاد کشاورزی

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی

وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران

وزارت امور اقتصاد و دارایی

اتاق تعاون ایران

تقویم نمایشگاه های خارجی

گمرک جمهوری اسلامی ایران

 آب و هوای جهانی 

ساعت جهانی

مرکز تقویم دانشگاه تهران

تبدیل تاریخ خورشیدی-میلادی-قمری