تجارت الکترونیکی یا اینترنتی

تجارت الکترونیکی یا تجارت اینترنتی

تجارت الکترونیکی و انواع آن چیست؟ تجارت الکترونیک یا تجارت الکترونیکی روشی از تجارت مدرن است که نیازهای سازمانهای تجاری را برطرف می‌کند. به طور کلی می‌توان آن را فرآیند خرید یا فروش کالا یا خدمات با استفاده از رسانه الکترونیکی مانند اینترنت تعریف کرد. تجارت الکترونیک...

ادامه مطب