اعداد نوشته شده روی کیسه کود N-P-k

اعداد نوشته شده روی کیسه کود N-P-K

درباره اصطلاح N-P-K و کود 20-20-20 نوشته شده روی کیسه کود: N-P-K همه برچسب های کود سه عدد پررنگ دارند (N-P-K) عدد اول مقدار نیتروژن (N) ، عدد دوم مقدار فسفات (P2O5) و عدد سوم مقدار پتاس (K2O) است. این سه عدد نشان دهنده مواد مغذی اولیه (نیتروژن...

ادامه مطب