بذر گل و گیاه زینتی آپارتمان و درخت و

همه چیز در مورد بذر

بذر ها آغاز زندگی بیشتر گیاهان هستند. آنها حاوی اطلاعات ژنتیکی مورد نیاز برای رشد یک گیاه جدید هستند. از میوه‌ها گرفته تا گل‌ها، دانه‌ها در شکل‌ها و اندازه‌های مختلفی وجود دارند که هر کدام برای روش‌های مختلف پراکندگی مناسب هستند.     انواع بذرها   بذرهای گل این بذرها...

ادامه مطب