گرما و برق ترکیبی درگلخانه

مفهوم گرما و برق ترکیبی (CHP) در گلخانه چیست؟

مفهوم گرما و برق ترکیبی  (CHP) در گلخانه چیست؟ مفهوم گرما و برق ترکیبی یا CHP  (Combined Heat and Power)  یک روش کارآمد برای استفاده از گاز طبیعی جهت رفع نیازها در گلخانه است. گرما و برق ترکیبی یا CHP در حالی که آب را گرم می‌کند،...

ادامه مطب

اعداد نوشته شده روی کیسه کود N-P-k

اعداد نوشته شده روی کیسه کود N-P-K

درباره اصطلاح N-P-K و کود 20-20-20 نوشته شده روی کیسه کود: N-P-K همه برچسب های کود سه عدد پررنگ دارند (N-P-K) عدد اول مقدار نیتروژن (N) ، عدد دوم مقدار فسفات (P2O5) و عدد سوم مقدار پتاس (K2O) است. این سه عدد نشان دهنده مواد مغذی اولیه (نیتروژن...

ادامه مطب