سیستم آلومینیوم در فناوری گلخانه‌ هلندی

سیستم آلومینیوم (Aluminum System) چیست؟

سیستم آلومینیوم (Aluminum System) چیست؟ امروزه استفاده از پروفیل و مقاطع آلومینیومی، به دلیل ویژگی های فنی و فراهم ساختن یک محیط استاندارد برای رشد و پوشش انواع گل و گیاهان به ویژه در زمستان، برای ساخت انواع گلخانه ها به نحو چشمگیری افزایش یافته است. جمع‌آوری...

ادامه مطب