اطلاعاتی در مورد پرلیت (نوعی سنگ آتشفشانی) و مصرف آن

اطلاعاتی در مورد پرلیت (نوعی سنگ آتشفشانی) و مصرف آن

اطلاعاتی در مورد پرلیت (نوعی سنگ آتشفشانی) و مصرف آن: پرلیت چیست؟ پرلیت نوعی سنگ آتشفشانی سیلیسی می‌باشد، که در هزاران سال پیش در اثر انجماد گدازه‌های آتشفشانی اب ملوکولی در خود ذخیره کرده و این امر موجب بوجود آمدن صنعت پرلیت منبسط در جهان شده است. ما...

ادامه مطب

کشت هیدروپونیک

کشت هیدروپونیک (کشت بدون خاک)، آب کشت، بستر کشت

کشت هیدروپونیک یا آب‌کشت: کشت هیدروپونیک یا آب‌کشت، (به فرانسوی: Hydroponie یا Hydroponique، هیدروپونی یا هیدروپونیک)(به انگلیسی: Hydroponics، هایدروپُنیکس) شیوهٔ کشت گیاه بدون خاک می‌باشد. در این نوع کشت متخصصان نیازهای غذایی گیاه را اندازه‌گیری کرده (کشت هیدروپونیک یا آب‌کشت)  به جای خاک با استفاده از...

ادامه مطب