اطلاعات مفید

استفاده از گاز دی اکسید کربن (CO2) در گلخانه هلندی

سیستم آلومینیوم در فناوری گلخانه‌ هلندی

استفاده از گاز دی اکسید کربن (CO2) در گلخانه چه فوایدی دارد؟

غنی سازی گاز دی اکسید کربن (CO2) در گلخانه ها به گیاهان اجازه می‌دهد تا از پتانسیل فتوسنتز در جهت رشد خود 

استفاده کنند.

غنی سازی هوا با گاز دی اکسید کربن (CO2) می‌تواند از طریق احتراق گاز طبیعی یا با گاز دی‌اکسیدکربن(CO2) مایع

انجام شود. تأمین دی اکسید کربن اضافی روشی است که اغلب برای افزایش عملکرد محصولات گلخانه‌ای اعمال

می‌شود.

میزان دی اکسید کربن در هوای خارج، بسته به موقعیت مکانی شما، ۳۵۰ قسمت در هر میلیون است که این میزان برای 

رشد گیاهان کافی است، با این وجود هنگام قرار دادن گیاهان زیادی در یک گلخانه، سطح دی اکسید کربن کاهش می‌یابد

زیرا همه گیاهان از دی اکسید کربن برای فتوسنتز استفاده می‌کنند.

با افزودن گاز دی اکسید کربن (CO2) می‌توان پتانسیل فتوسنتز محصولات را به ویژه در روزهای آفتابی افزایش داد که در

نهایت سرعت و میزان رشد و پرورش گیاه در محیط گلخانه افزایش خواهد یافت.

سیستم آلومینیوم در فناوری گلخانه‌ هلندی

سیستم آلومینیوم در فناوری گلخانه‌ هلندی

غنی سازی گاز دی اکسید کربن (CO2)  را می‌توان با روش های مختلف انجام داد:

– تأمین گاز دی اکسید کربن خالص از دی اکسید کربن مایع.

– احتراق سوخت فسیلی با بخاری های هواسوز یا اکسیژن سوز در فضای گلخانه.

– احتراق سوخت ها با مشعل مرکزی، در ترکیب با یک مخزن ذخیره گرما و هدایت آن به فضای گلخانه.

تأمین CO2 ممکن است منجر به تغییرات محلی غلظت CO2 در کل گلخانه شود زیرا گاز دی اکسید کربن  از منبع در فضای

گلخانه توزیع شده و غلظت آن کاهش می‌یابد.

شیب های افقی و عمودی در شرایط محیطی زیان آور است، اما اجتناب ناپذیر است. از همه مهمتر از کاهش همگنی

رشد گیاه و تولید محصول جلوگیری می‌کند.

به عنوان مثال با یک شبکه توزیع، غلظت CO2 بالا در نزدیکی لوله های توزیع و سطح پایین نزدیک به خط الرأس، یا در 

نزدیکی پنجره های تهویه باز مشاهده می‌شود. در گلخانه های هلندی خطوط توزیع CO2 در زیر ناودان، نزدیک محصولات

قرار داده شده است. با انتشار طبیعی دی اکسید کربن به بالای گلخانه، گیاهان مطمئناً از غنی سازی CO2 به نحو

چشمگیری بهره‌مند می‌شوند.

چنانکه قبلا اشاره شد، متداول‌ترین روش غنی‌سازی گاز دی اکسید کربن (CO2) برای کاربردهای گلخانه‌ای احتراق

سوخت فسیلی است. گازهای دودکش استفاده شده حاوی مقادیر خطرناکی از اجزای مضر نیستند.

سیستم آلومینیوم در فناوری گلخانه‌ هلندی

بنابراین بیشترین مصرف سوخت برای غنی سازی گاز دی اکسید کربن (CO2) در گلخانه‌های هلندی گاز طبیعی قلمداد

می‌گردد. با احتراق ۱ متر مکعب گاز طبیعی، تقریباً ۱.۸ کیلوگرم CO2 تولید می‌شود.

این سلسله مقالات در خصوص فناوری گلخانه هلندی ادامه دارد.مبحث بعدی، گرما و برق ترکیبی (CHP) خواهد بود.

ما را در اینستاگرام دنبال کنید.

روابط عمومی شرکت خزر اوراسیا 

سیستم آلومینیوم در فناوری گلخانه‌ هلندی

مطالب مشابه

پاسخی بگذارید